बायकोला बॉस कडून ठोकून घेतले – Marathi Sex Katha

हेल्लो मित्रांनो मी अनुज आहे आणि मी माझी एक गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे. ही एकदम खरी घडलेली घटना आहे. मी विवाहित आहे, माझ्या पत्नीचे नाव मिता आहे आणि ती एकदम सरळ होती. माझे वय २८ आहे आणि तिचे वय पण २८ आहे. माझी पत्नी खूप सुंदर आहे आणि मी पण दिसायला चांगला आहे. ती एकदम गोरी पान आहे आणि तिचे फिगर ३६-२८-३६ आहे. मित्रांनो माझा लंड तर तिला पाहून एकदम ताठतो.

मित्रांनो ही घटना तीन वर्षापूर्वीची आहे तेव्हा माझ्या लग्नाला २ वर्षे जाली होती आणि आम्हाला मुल नव्हते. मित्रांनो मी जिथे नोकरी करीत होतो तिथे खूप मला टेन्शन होते. लग्नाच्या २ वर्षे सर्व चांगले चालले पण नंतर नोकरीच्या टेन्शन मुळे हळू हळू आमच्या मध्ये भांडण होऊ लागले.

एक दिवस माझी पत्नी मला म्हणाली कि काय झाले आहे? मी तिला सांगितले कि ऑफिस मध्ये माझा बॉस मला विनाकारण त्रास देतो. मग तिने मला सांगितले कि तुम्ही दुसरीकडे नोकरी शोधा. पण तुम्हाला माहिती आहे कि आजकाल नोकरी मिळणे किती अवघड आहे.

मित्रांनो तसे माझे ३ बॉस आहेत. पहिला आहे कमलेश आणि तो ४५ वर्षाचा आहे.

दुसरा आहे विजय तो ४२ वर्षाचा आहे आणि तिसरा आहे दिलशान तो ४० वर्षाचा आहे. माझा बॉस विजय खूप कडक माणूस आहे आणि तो मला खूप त्रास देतो आणि बाकीचे त्याला काही बोलत नाहीत कारण फक्त तोच बिजनेस पाहत होता. त्याचे माझ्या ऑफिस मधील एका कमी वयाच्या मुली बरोबर संबंध होते आणि ही गोष्ट सर्वांना माहिती होती.

मित्रांनो माझी बायको एक धार्मिक स्त्री होती आणि तिला बाहेर फिरणे, मजा करणे आवडत नव्हते. आमच्या ऑफिस मध्ये खूप वेळा पार्टी होत असे आणि त्यामध्ये सर्वांना फेमिली बरोबर यायचे आमंत्रण असे पण मी माझ्या पत्नी बरोबर कधी पार्टीला गेलो नव्हतो कारण ती नेहमी नकार द्यायची. मी तिला खूप समजावले पण ती कधी तयार होत नसे.

एक दिवस आमच्या ऑफिस मध्ये पार्टी ठेवली होती आणि आम्हाला सर्वांना आमच्या फेमिली बरोबर जायचे होते. मी त्या दिवशी कसे तरी मीताला पार्टी साठी तयार केले होते. मिता ने तेव्हा लाल रंगाचा ब्लाउज घातला होता आणि तिने ओठावर लाल रंगाची लिपस्टिक लावली होती आणि तिने तिचे केस मोकळे सोडले होते, माझ्या कडे वेळ नव्हता नाहीतर तिला मी खूप ठोकले असते अशी ती सेक्सी दिसत होती.

आम्ही पार्टीला पोचलो आणि तेव्हा सर्व लोक आले होते आणि काही यायचे बाकी होते. मी मिता ला माझ्या बरोबर काम करणाऱ्या लोकांबरोबर भेट करून देत होतो. काही वेळाने माझा बॉस विजय माझ्या कडे आला आणि मला म्हणाला कि ओह अनुज तर हो आहे तुझी पत्नी, आता मला समजले कि तू हिला का पार्टीमध्ये घेऊन येत नव्हतास. कारण ही खूप सुंदर आहे आणि त्यचे डोळे माझ्या पत्नीच्या शरीरावर फिरू लागले.

मिता ला पाहून त्याच्या डोळ्यात एक चमक आली होती. काही वेळाने बोलून मी बोसला सांगितले कि चला जेवण करू. तो म्हणाला तू जा मी नन्तर जेवण करेन. मग मी बाजूला जाऊन पहिले तर त्याची नजर मिताच्या हलणाऱ्या गांडी वर होती.

मी आणि माझी बायको जेवण करत होतो तेव्हा विजय माझ्या जवळ आला आणि मला विचारू लागला काही अडचण तर नाही ना? तो हे माझ्या पत्नीला विचारत होता. त्याने माझ्या पत्नीला नाव विचारले तर तिने सांगितले मिता. आणि तो म्हणाला खूप गोड नाव आहे.

मित्रांनो मला वाईट वाटत होते पण मी काय करणार. मीता माझ्या कडे पाहत होती आणि मला तेव्हा वाटले कि माझ्या बोसची माझ्या पत्नीवर नजर वाईट बनली आहे. मी खात्री करायला दोघांना सोडून वोशरूम मध्ये निघून गेलो आणि दूर जाऊन पाहू लागलो कि तो काय करीत आहे. तो तिच्या बरोबर बोलू लागला पण मिता मला बैचेन दिसत होती आणि ती त्याच्या बोलण्या कडे लक्ष देत नव्हती. मग मी परत आलो तर तो म्हणाला तुम्ही दोघे बसा आणि मी वेटर ला सांगतो कि तुमचे लक्ष ठेव. तो माझ्या पत्नीच्या जवळ जाऊन बसला. काही वेळाने तो ड्रिंक घेण्यासाठी निघून गेला.

तो गेल्यावर मिता म्हणाली हाच तो आहे का जो तुम्हाला त्रास देतो? मी हो म्हणालो. तर ती म्हणाली कि हा तर खूप चांगला वर्तन करीत आहे. एवढ्यात विजय आला आणि त्याच्या बरोबर वेटर पण होता. त्याने मला ड्रिंक दिली आणि मग मिता ला देऊ लागला तर मिता नाही म्हणू लागली तर त्याने तिला हात पकडून दिली. मला सोफ्त ड्रिंक पिल्यावर असे वाटले कि त्यामध्ये काही तरी मिसळले आहे आणि माझी पत्नी पण म्हणाली काही वेगळाच स्वाद आहे याचा. आम्ही ते संपवले. काही वेळाने मला माझी पत्नी म्हणाली कि मला वोशरूम मध्ये जायचे आहे. तर विजय मध्ये म्हणाला काय झाले अनुज? मी म्हणालो कि मिताला वोशरूम मध्ये जायचे आहे. तर तो म्हणाला चल मी दाखवतो कि वोशरूम कोठे आहे आणि तो आमच्या बरोबर चालू लागला.

मी पण त्यांच्या बरोबर गेलो आणि मिता पण गेली. मी पण फ्रेश होण्यासाठी आत गेलो आणि बाहेर येऊन पाहतो तर मिता विजय च्या खांद्यावर हात ठेवून बसली होती, तो मिताच्या कमरेवर हात फिरवत होता. मी त्यांच्या समोर आलो तर पहिले कि मिता बेशुद्ध वाटत होती.

मग मी बॉस ला विचारले कि काय झाले? तर तो म्हमाला माहित नाही बहुतेक चक्कर आली असेल. मी मिता ला थोडे हलवले तर मला वाटले कि ती बेशुद्ध झाली आहे. माझा बॉस म्हणाला चल हिला पकडून रूम मध्ये चल. बोसने तिचा एक हात खांद्यावर ठेवला आणि आम्ही रूम मध्ये जाऊ लागलो. मी मागे वळून पहिले तर तो तिची गांड जोर जोराने दाबत होता आणि तो मध्ये मध्ये तिच्या गांडीत त्याचे बोट पण घालीत होता. मग आम्ही रुममध्ये पोचलो आणि तिला बेडवर झोपवले, बॉस म्हणाला कि जा थोडे पाणी घेऊन ये.

मित्रानो मला माहित होते कि मी गेल्यावर हा साला काहीतरी करणार आणि मी बाहेर जायचे कारण सांगून टोयलेट मध्ये लपलो जे बेडरूम मध्ये होते. मग माझा बॉस दरवाजा जवळ आला आणि त्याने दरवाजा बंद केला, पण त्याने कडी लावली नव्हती. मग मी थोडे पहिले तर तो माझ्या पत्नीचे ओठ चोकत होता आणि तो तिच्या मांडी वर हात फिरवत होता. त्याचा हात कधी पेंटी मध्ये जायचा तर कधी मांडीवर जायचा, तो तिला सतत कीस करीत होता. मी पटकन बाहेर आलो आणि दरवाजा उघडला आणि आत आलो.

मग मी जेव्हा आत पोचलो तेव्हा तो तिचे डोके दाबत होता आणि मला पाहून म्हणाला कि पाणी कोठे आहे? मी म्हणालो कि वेटर घेऊन येत आहे. मग तो म्हणाला ठीक आहे आता मी जातो आणि डॉक्टर ला पन पाठवतो. काही वेळाने डॉक्टर आला आणि त्याने मीताला औषध दिले आणि तिला आराम झाला. आम्ही रात्री तिथेच आराम केला आणि हॉटेल च्या रूमचे बिल बॉस ने देऊन टाकले. मग आम्ही दुसऱ्या दिवशी सकाळी घरी आलो आणि मी ऑफिसला जायला तयार झालो तेव्हा मिता अजून आराम करीत होती.

मग मी ऑफिसला पोचलो तर माझा बॉस खूप प्रेमाने बोलत होता आणि मग मला तिची सेक्रेटरी म्हणाली कि अनुज जाताना बॉस ला भेटून जा. आता मी पीसी बंद करून बॉस च्या रूम मध्ये गेलो तर तर तो म्हणाला अनुज ये बस. मित्रांनो तो कधी मला सरळ बोलत नव्हता तो आज मला बसायला सांगत होता. मग तो मला म्हणाला कि मिता कशी आहे? मग मी म्हणालो कि आता चांगली आहे. तो म्हणाला तिला काय झाले होते तिने काही सांगितले का? मी सांगितले कि ती म्हणत होती कि तिला चक्कर आली होती आणि थकवा वाटत होता.

मग बॉस म्हणाला बघ अनुज मला असे वाटते कि मी तुझ्या बरोबर वाईट वागतो आणि म्हणून मला माफ कर. मी मनातल्या नामात म्हणालो कि साला सोरी तर म्हनेलच कारण त्याने माझ्या बायकोचे ओठ चाखले होते आणि त्याने माझ्या बायकोच्या पपेंटी मध्ये हात घातला होता आणि तिला जवायची तयारी करीत होता. मला माहित होते कि तो असे काही तरी बोलणारच, पण मी विचार केला नव्हता कि मी काय उत्तर देणार, शेवटी तो त्याच्या औकातीवर आला होता.

मग तो मला म्हणाला बघ अनुज माझी पत्नी वारली त्याला दहा वर्ष झाली आहेत आणि मी एकदम एकटा आहे आणि त्यामुळे मी थोडा चिडचिडा बनलो आहे. तू प्लीज माझ्या बोलण्याचे काही वाईट वाटून घेऊ नको. मला वाटत आहे कि मी तूला पुढे करू आणि तुझा पगार पण वाढवू. तुला कंपनी कडून एक कार देतो, तू भाड्याने राहतोस तुला कंपनी कडून घरासाठी लोन देतो. मित्रांनी मी हे सर्व ऐकून विचार करीत होतो कि त्याला काय उत्तर द्यावे कारण मला त्याच्या या सर्व गोष्टी देण्या मागचे कारण माहिती होते. मी वाट पाहू लागलो आणि तो म्हणाला, कि बघ यार तुला माहिती असेल कि एकटा माणूस कसा टेन्शन मध्ये राहतो. मी म्हणालो हो सर मी समजू शकतो. मग बॉस म्हणाला तू समजू शकत असशील तर तुला हे पण समजत असेल कि पत्नी नसताना लाइफ कशी बोरिंग बनून जाते. मी बाहेर खूप मजे केले आहेत पण ती संतुष्टी मिळत नाही. मग मी म्हणालो कि हो सर आणि मी मनात विचार करू लागलो कि आता हा खरी गोष्ट सांगणार आहे. मग तो म्हणाला कि जेव्हा तुझे लग्न झाले होते तेव्हा मी पण आलो होतो आणि तुझ्या पत्नीला मी पहिले होते. यार ती खूप सुंदर आहे आणि ती जितकी सुंदर लग्न करताना होती त्यापेक्षा जास्त सुंदर काल पार्टी मध्ये होती. मित्रांनो मला आता समजले कि गोष्टीची सुरुवात कोठून झाली आहे. माझे लग्न झाल्यावर ३ महिन्यांनी याने मला त्रास द्यायला सुरुवात केली होती आणि त्यावेळी मला हे समजले नाही, पण मला आता सर्व समजू लागले होते.

मग तो पुढे म्हणाला मी जे ऑफर तुला दिले आहेत ते सर्व पूर्ण होऊ शकतात, पण माझी एक अट आहे. मग मी विचारले कि काय अट आहे सर? तर तो म्हणाला तू वाईट वाटून घेऊ नको आणि तो मला माझ्या पत्नीला जवण्याची गोष्ट करू लागला आणि मला तर आधीच सर्व काही समजले होते पण मी तरी म्हणालो तुम्ही हे काय बोलत आहात सर? मग तो म्हणाला बघ अनुज आपल्या ऑफिस मध्ये अजून खूप लोक आहेत आणि त्यांची पत्नी पण सुंदर आहे आणि मी ही ऑफर त्यांना दिली तर ते कधीच नकार देणार नाहीत. पण तुझ्या बायकोची गोष्टच निराळी आहे, तिचे ओठ काय आहेत आणि काय छाती आहे?

मी तर पहिल्या दिवशी जेव्हा तिला तुझ्या लग्नात पहिले होते तेव्हा तिच्या वर फिदा झालो होतो आणि आता तू बॉल? मित्रांनो मी काय बोलणार? मी म्हणालो कि सर मला विचार करायला काही वेळ पाहिजे तर बॉस म्हणाला ठीक आहे तू मला विचार करून उद्या सांग. जर हो असेल तर ऐश करायची तयारी कर आणि नाही असेल तर दुसरी नोकरी शोधायला लाग. अरे माझ्या देवा आता तर मी खूप वाईट फसलो होतो. एका बाजूला माझा मूर्ख बॉस होता आणि दुसऱ्या बाजूला माझी सती सावित्री बायको होती. मी रात्र भर विचार केला कि ऑफर तर चांगली आहे आणि जर नाही म्हणालो तर दुसरी नोकरी शोधावी लागेल. खूप वेळ विचार करून मी ठरवले कि हो म्हणायचे.

मग दुसऱ्या दिवशी मी ऑफिस मध्ये पोचलो आणि काही वेळाने मला बॉस ने बोलवले आणि मला विचारले कि काय विचार केला? तर मी खूप विचार करून उत्तर दिले कि हो बॉस, बॉस म्हणाला बस पण मी म्हणालो कि मिता तयार होणार नाही. तर बॉस म्हणाला कि त्याचा मार्ग मी तुला सांगतो. बघ मी तुला काही औषध देतो आणि ते रोज तू तिला पाज. तिची सेक्स करायची तहान इतकी वाढेल कि ती एक नाही चार जणांबरोबर सेक्स करायला तयार होईल. पण तू आता तिला संतुष्ट करायचे बंद कर आणि तू तिला सांग कि माझा मूड नाही आहे आणि कधी कधी २-३ ठोक्यात काढून टाक म्हणजे तू तिला संतुष्ट करू नको आणि पुढच्या २० दिवसात ती तयार झाली पाहिजे. २० दिवसांनी तू तिला माझ्या जवळ ठेवून इकडे तिकडे जात जा.

मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आणि मी तसेच केले. बॉस ने मला ३८ गोळ्या दिल्या सकाळ आणि संध्याकाळ घेण्यासाठी. मी घरी गेलो आणि मिताला सांगितले कि मी तुझ्या साठी केल्शियम च्या गोळ्या घेऊन आलो आहे आणि तू या सकाळ संध्याकाळ दुधाबरोबर न विसरता घेत जा आणि ती म्हणाली ठीक आहे. मित्रांनो जास्त स्त्रियांना केल्शियम ची कमतरता असते आणि त्या रात्री मी मिता ला जवले आणि मला तिची गांड खूप आवडते म्हणून मी जेव्हा तिला ठोकतो तेव्हा तिच्या गांडी मध्ये माझी जीभ जरूर लावतो.

मग त्या रात्री मी तिला ठोकले पण थोडे कमी. दुसऱ्या दिवशी मी स्वतः तिला केल्शियम म्हणजे सेक्स वाढवणाऱ्या गोळ्या दिल्या आणि त्या रात्री तिच्या बरोबर काही केले नाही आणि मग तीन दिवसांनी मी तिला रोज गोळ्या देऊ लागलो आणि मी तिला ठोकत नव्हतो. मित्रांनो आता त्या गोळ्यांची असर होऊ लागली होती आणि आता ती ठोकून घ्यायला खूप बैचेन होऊ लागली, पण मला तिचे हे पाहवत नव्हते म्हणून मी तिच्या पासून थोडा दूर राहत होतो आणि हळू हळू माझ्या बोसला तीच्या जवळ अनीत होतो.

आता त्यांच्या मध्ये हसून बोलणे वाढले होते. माझा बॉस जेव्हा मी घरात नसतो तेव्हा काही ना काही कारण काढून माझी घरी येऊ लागला. आता ते एकमेकांच्या खूप जवळ येऊ लागले होते आणि काही दिवसांनी या गोष्टीचा फायदा घेऊन बोसने माझ्या बायको बरोबर जवळीक वाढवली होती. तो तिने बनवलेल्या जेवणाची प्रशंसा करू लागला आणि तिला नवीन नवीन गिफ्ट आणून देऊ लागला होता आणि याचा फायदा घेऊन त्याने माझ्या पत्नी बरोबर संबंध बनवले आणि तो तील ठोकून तिची तहान भागवू लागला.

आता माझी बायको त्याच्या बरोबर ठोकून घेऊन खूप आनंदी राहू लागली. माझ्या बॉस ने मला कंपनी च्या काही कामाने काही दिवसांसाठी बाहेर पाठवले आणि जोपर्यंत मी आलो नाही तोपर्यंत तिने माझ्या बायकोला त्याची रांड आणि रखेल बनवून ठेवले होते आणि तिला खूप वेळा जवले. तो तिला हॉटेल मध्ये घेऊन जाऊन पण ठोकत होता आणि मी मनातल्या मनात त्यांची ठोकाठोकी आठवत होतो. मित्रांनो ही होती ठोकाठोकी माझ्या पत्नीची माझ्या बॉस बरोबर. त्याने माझ्या पत्नीला ठोकून खूप वेळा संतुष्ट केले आणि आता तर मी ऑफिस ला निघून गेल्यावर तो माझ्या घरी येतो आणि माझ्या बायकोला संतुष्ट करतो.